Stowarzyszenie Kobiety Karpat


Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet.

Integracja

Istotnym elementem naszej misji jest budowanie integracji międzypokoleniowej w zakresie kultury i edukacji oraz działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.

Kobiety

Pragniemy, aby kobiety miały szansę i możliwość realizacji swojego potencjału. Rozumiemy jak ważny jest dostęp do edukacji, kariery, aktywności w życiu publicznym i do szczęścia wynikającego z samorozwoju.

Dialog

Promujemy dialog między kulturami i obywatelami oraz wzmacniamy solidarność, która przekracza granice krajów karpackich i nie tylko.

O Kobietach Karpat

Jako organizacja kobieca wspieramy i promujemy działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz upowszechniamy alternatywne formy wypoczynku, podróży i turystyki, które zmieniają jakość życia.

Nasze wydarzenia

Wydarzenia, które organizujemy doskonale wpisują się w potrzeby międzypokoleniowości, m. in. budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie działań pomiędzy generacjami. Działamy na
rzecz promocji społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej grupy wiekowej oraz jednostki,
rolę młodych i starszych w społeczności, budowania społeczeństwa wiedzy. Przy okazji łączymy tradycję
z wyzwaniami współczesnego świata.

.

Projekty, które realizujemy

Informacje o projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Kobiety Karpat.

W skrócie

WAŻNE FAKTY

Stowarzyszenie „Kobiety Karpat” zostało zarejestrowane 15 lutego 2022 r. 

Deklaracja

Rejestracja naszego Stowarzyszenia zbiegła się z tragicznym wydarzeniem za naszą wschodnią granicą. Po 24 lutego nasza uwaga skupiła się głównie na pomocy tym najbardziej pokrzywdzonym: matkom, dzieciom, sierotom z ukraińskich domów dziecka.

My, Kobiety Karpat, od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie aktywnie włączyłyśmy w niesienie humanitarnej pomocy uchodźcom. Solidarne
z ukraińską ludnością, a w szczególności z kobietami i bezbronnymi dziećmi, apelujemy o pokój, który jest jednocześnie apelem w obronie godności kobiety. Teraz widzimy kobiety ukraińskie w swoich najważniejszych rolach: w rolach matek, opiekunek, których zadaniem jest ochrona wszystkich dzieci i zapewnienie bezpieczeństwa najsłabszym, dlatego jako Stowarzyszenie w ramach akcji Kobiety Karpat Ukrainie będziemy wspierać
i angażować się w działalność społeczną i charytatywną na rzecz pomocy ofiarom wojny za naszą wschodnia granicą.

.

“Chylę czoła i składam śliczne podziękowania za pomysł wyjazdu i jego wspaniałą realizację.”

Kazimierz, senior, uczestnik wycieczki

“Moje pokolenie, najstarsze przekazuje tradycję, część dziedzictwa narodowego, młodsze pokolenia prowadzi nas w świecie komputerów”

prof. Kazimierz Ożóg
zaproszenie

Zapraszamy do korzystania z aktywności w realizowanych przez nas projektach.

Jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiety Karpat, zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stowarzyszenie Kobiety Karpat 
Al. Tadeusza Rejtana 21, 35-303 Rzeszów, Polska

Email

kobietykarpat@gmail.com