CZAS DLA RODZINY – teledysk

Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – „Po pierwsze Rodzina!” „Tu zaczyna się życie, a miłość nigdy nie kończy – CZAS DLA RODZINY” BPD/PPR/KAMPANIE/32/2023
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 300 000,00 zł
Data zawarcia umowy: 22.06.2023 r.

Podobne wpisy